[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Serveis<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><strong>TAXACI&Oacute; PROFESSIONAL<\/strong>, valorem professionalment cada immoble i disposem de les eines de valoraci&oacute; m&eacute;s precises del mercat.<\/p>\n<p><strong>GESTI&Oacute; I ASSESSORIA JUR&Iacute;DICA DEL PROC&Eacute;S DE COMPRA-VENDA<\/strong>, servei jur&iacute;dic&nbsp; per garantir la seva seguretat jur&iacute;dica en el proc&eacute;s tant de venda com de compra. Assist&egrave;ncia Notarial.<\/p>\n<p><strong>WEB POSICIONADA<\/strong>,&nbsp;optimitzant el posicionament a la primera p&agrave;gina dels cercadors com google. Contractem els principals productes de posicionament als principals portals immobiliaris. M&agrave;xima visibilitat dels immobles publicats.<\/p>\n<p><strong>C&Egrave;DULA D'HABITABILTAT &amp; CERTIFICAT ENERG&Egrave;TIC<\/strong>, confeccionem ambdos documents d'obligat compliment per comercialitzar un immoble.<\/p>\n<p><strong>GESTI&Oacute; HIPOTEC&Agrave;RIA<\/strong>, li gestionem la tramitaci&oacute; de l'hipoteca mes adient a les seves necessitats.<\/p>\n<p><strong>FOTOGRAFIA PROFESSIONAL<\/strong>, fotografia i video professional, m&agrave;xima cura en la publicaci&oacute; d'imatge.<\/p>\n<p><strong>TV\/DISPLAYS A L''APARADOR<\/strong>, format i anunci de disseny professional amb posicionament &ograve;ptim a peu de carrer a zona premium; C\/ Major 83, carrer principal de Tona<\/p>\n<p><strong>ESTUDI DE MERCAT DELS LLOGUERS<\/strong>, realitzem un estudi professional per proposar el preu adequat en concord&agrave;ncia amb el propietari.<\/p>\n<p><strong>GESTI&Oacute; I ASSESSORIA JUR&Iacute;DICA DEL PROC&Eacute;S DE LLOGUER<\/strong>, servei jur&iacute;dic&nbsp; per garantir la seva seguretat jur&iacute;dica en el proc&eacute;s d'arrendament, tant de confecci&oacute; de contractes, com la d'inventari, etc.<\/p>\n<p><strong>ASSEGURANCES<\/strong>, p&ograve;lisses de cobrament assegurat als lloguers, p&ograve;lisses per la llar, etc.<\/p>\n<p><strong>DISSENY I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INTERIORISME<\/strong>, Espai Contrac compta amb un departament propi de disseny en estreta col&middot;laboraci&oacute;, per optimitzar les diferents alternatives de distribuci&oacute; per a aquells habitatges de segona m&agrave; que requereixin Reforma, adaptant les necessitats de cada comprador.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Serveis

TAXACIÓ PROFESSIONAL, valorem professionalment cada immoble i disposem de les eines de valoració més precises del mercat.

GESTIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA DEL PROCÉS DE COMPRA-VENDA, servei jurídic  per garantir la seva seguretat jurídica en el procés tant de venda com de compra. Assistència Notarial.

WEB POSICIONADA, optimitzant el posicionament a la primera pàgina dels cercadors com google. Contractem els principals productes de posicionament als principals portals immobiliaris. Màxima visibilitat dels immobles publicats.

CÈDULA D'HABITABILTAT & CERTIFICAT ENERGÈTIC, confeccionem ambdos documents d'obligat compliment per comercialitzar un immoble.

GESTIÓ HIPOTECÀRIA, li gestionem la tramitació de l'hipoteca mes adient a les seves necessitats.

FOTOGRAFIA PROFESSIONAL, fotografia i video professional, màxima cura en la publicació d'imatge.

TV/DISPLAYS A L''APARADOR, format i anunci de disseny professional amb posicionament òptim a peu de carrer a zona premium; C/ Major 83, carrer principal de Tona

ESTUDI DE MERCAT DELS LLOGUERS, realitzem un estudi professional per proposar el preu adequat en concordància amb el propietari.

GESTIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA DEL PROCÉS DE LLOGUER, servei jurídic  per garantir la seva seguretat jurídica en el procés d'arrendament, tant de confecció de contractes, com la d'inventari, etc.

ASSEGURANCES, pòlisses de cobrament assegurat als lloguers, pòlisses per la llar, etc.

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INTERIORISME, Espai Contrac compta amb un departament propi de disseny en estreta col·laboració, per optimitzar les diferents alternatives de distribució per a aquells habitatges de segona mà que requereixin Reforma, adaptant les necessitats de cada comprador.

 


Cargando datos. Un momento, por favor...