[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: center;\">Política de Privacitat</h1>","limit":1,"order":50},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["jnik1jynucn"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><strong><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">RESPONSABLE DEL TRACTAMENT<o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">L' empresa responsable del\ntractament de les vostres dades en virtut d'aquesta política de privadesa és:<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">Denominació social: Verónica\nLeal Rodríguez<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">Nom comercial: ESPAI\nCONTRACT<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">NIF: 47709614R<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">Domicili social: Major 83 Lc\nI 08551 I Tona I Barcelona<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">Telèfon: 938871850<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">E-mail:\ninfo@espaicontract.com<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\"> </span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">A ESPAI CONTRACT, reconeixem\nla importància de protegir la vostra informació personal i estem compromesos a\ntractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de\ndades.</span>Aquesta política de\nprivadesa pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels\ndiferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través\ndels diferents formularis situats a la web.</p>","limit":-1,"order":40},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["h6muls5q4ji"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><strong><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">DADES PERSONALS<o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">Una dada personal és la\ninformació que us identifica o us fa identificable. A través del web, a les\ncaselles establertes a aquest efecte recollim les dades personals que l'usuari\nens comunica: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població,\netc., així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través\nde qualsevol de les xarxes socials de les quals lusuari està registrat. En\naquest cas, la privadesa dependrà de la pròpia configuració establerta per\nl'usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.<o:p></o:p></span></p><p>\n\n\n\n</p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">La visita de l'usuari a la\nweb no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les vostres dades\npersonals. No obstant això, en cas de facilitar-los, les dades seran tractades\nde forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits al\nRGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.<o:p></o:p></span></p>","limit":-1,"order":40},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["l71sfr5rti"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><strong><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">FINALITAT, DURADA I\nLEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT<o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">Les dades que l'usuari ens\nproporcioni les tractarem amb les finalitats següents:<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">Gestionar el currículum\nremès per l'interessat a través del formulari habilitat per a aquest efecte i\nincloure'l a la base de dades de candidats de l'empresa. Aquestes dades es\ntractaran durant el termini màxim d'un any, transcorregut el qual, es procedirà\nal bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint-li un\nrespecte total a la confidencialitat tant en el tractament com en la posterior\ndestrucció.<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">La base legítima per\ngestionar i tractar el currículum de l'interessat és el seu consentiment que\nmanifesta en realitzar una acció afirmativa d'enviament del mateix i\nseleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privadesa\nprèviament al seu enviament. L'usuari té dret a revocar el consentiment en\nqualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el\nconsentiment previ a la seva retirada.<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">Millorar la vostra\nexperiència en navegar per la web. Aquestes dades les conservarem mentre\nl'usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament eliminant les galetes\ni durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">La base de legitimació per\nmillorar la vostra experiència en navegar per la web és el consentiment que\natorga l'usuari en acceptar les cookies. L'usuari té dret a revocar el\nconsentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del\ntractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">Gestionar les nostres xarxes\nsocials i enviar informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes\ndades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al seu\ntractament i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3\nanys.<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">La base legítima per\ngestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i\nnovetats és el consentiment que ens atorga. L'usuari té dret a revocar el\nconsentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del\ntractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.<o:p></o:p></span></p><p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n</p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\"> </span></p>","limit":-1,"order":40},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["c3uiyqw21q"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><strong><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE\nDADES PERSONALS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS<o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">Les vostres dades no es\ncomunicaran ni seran cedides a tercers, llevat que hi hagi alguna obligació\nlegal o aquells prestadors vinculats a ESPAI CONTRACT que actuen com a\nencarregats del tractament.<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">Els nostres servidors estan\nubicats a la Unió Europea, i amb caràcter general, contractem prestadors de\nserveis ubicats també dins de l'Espai Econòmic Europeu oa països que han estat\ndeclarats amb un nivell adequat de protecció.<o:p></o:p></span></p><p>\n\n\n\n\n\n</p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%\">En cas de necessitar\nutilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades\npersonals fora de la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un\nnivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i\nlegitimitat del tractament de les dades mitjançant decisions dadequació,\nclàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre\ninstrument aprovat per lautoritat de control que ofereixi les garanties\nadequades per a la realització de la transferència internacional de dades.<o:p></o:p></span></p>","limit":-1,"order":40},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["ewz0xccnutr"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><strong><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Arial\">ACTUALITZACIÓ\nDE DADES</span></strong><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;\nmso-bidi-font-family:Arial\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Arial\">És\nimportant que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades,\nl'usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas\ncontrari, no responem de la seva veracitat. </span>L'usuari\ngaranteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la\ninformació facilitada correspon a la situació real, que està actualitzada i és\nexacta, i queda obligat a comunicar qualsevol modificació.</p>","limit":-1,"order":40},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["dupxzz7esx"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><strong><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Arial\">DADES\nDE TERCERS</span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\">Si\nl'usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a ESPAI\nCONTRACT, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha\ninformat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per\ncomunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç.</p>","limit":-1,"order":40},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["adn1at820lk"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><strong><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Arial\">CARÀCTER\nOBLIGATORI DE LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA</span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\">Tots\nels nostres formularis compten amb un asterisc (*) a les dades obligatòries. Si\nl'usuari no facilita aquests camps, o bé no marca la casella d'acceptació de la\npolítica de privadesa, no es permetrà l'enviament de la informació.</p>","limit":-1,"order":40},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["da97g0px4rd"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><strong><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Arial\">DRETS\nDELS INTERESSATS</span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\">Teniu\ndret a accedir a les vostres dades ia obtenir confirmació sobre el vostre\ntractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té\ndret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin\ninexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per\nals fins per als quals van ser demanades. Podeu sol·licitar la limitació en el\ntractament de les vostres dades i oposar-vos al tractament d'aquestes dades\nrevocant el vostre consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de\nles dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades\núnicament en el tractament automatitzat de les dades personals. Podeu exercir\nels vostres drets contactant amb nosaltres a Major 83 Lc I 08551 I Tona I\nBarcelona. E-mail: info@espaicontract.com</p>","limit":-1,"order":40},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["oj28b78ec4q"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><strong><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Arial\">TRACTAMENT\nDE DADES DE MENORS D'EDAT</span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\">Qui\nfacilita les dades a través dels formularis d'aquesta web i accepta el seu\ntractament declara ser major de 14 anys, i queda prohibit l'accés i l'ús del\nportal a menors d'aquesta edat. Si en algun moment, ESPAI CONTRACT detecta que\nun menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a\ncancel·lar-les. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas\ndirigir-se a ESPAI CONTRACT per bloquejar el compte d'accés dels menors a\ncàrrec seu que s'hagin registrat falsejant la seva identitat.</p>","limit":-1,"order":40},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["48evkqv8vxb"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><strong><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Arial\">XARXES\nSOCIALS<o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Arial\">L'objecte\nde les eines com ara Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials\nés donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra\nempresa. Aquestes eines emmagatzemen dades personals als servidors dels serveis\nrespectius i es regeixen per la seva pròpia política de privadesa. Es recomana\nla revisió i la lectura de les condicions d'ús i política de privadesa de la\nxarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents\npossibilitats de configuració en relació amb el grau de privadesa del perfil\nd'usuari a la xarxa social.<o:p></o:p></span></p><p>\n\n\n\n</p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Arial\">Així\nmateix, ESPAI CONTRACT es reserva el dret d'eliminar de les xarxes socials\nqualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a\nfer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o\ninstitucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor\ndaquests missatges.<o:p></o:p></span></p>","limit":-1,"order":40},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["4xwk0ovoiem"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><strong><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Arial\">TRACTAMENT\nDE COOKIES<o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:justify\"><span style=\"mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Arial\">Una\ngaleta és un petit fitxer que es descarrega i emmagatzema a l'ordinador de\nl'usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les Cookies permeten al web,\nentre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de\nnavegació de l'usuari o del seu equip i, depenent de la informació que\ncontinguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per\nreconèixer l'usuari. </span>L'usuari\nté l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la\ncorresponent opció al vostre programa de navegador. Podeu obtenir més\ninformació llegint la nostra Política de Cookies</p>","limit":-1,"order":40}]

Política de Privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

L' empresa responsable del tractament de les vostres dades en virtut d'aquesta política de privadesa és:

Denominació social: Verónica Leal Rodríguez

Nom comercial: ESPAI CONTRACT

NIF: 47709614R

Domicili social: Major 83 Lc I 08551 I Tona I Barcelona

Telèfon: 938871850

E-mail: info@espaicontract.com

A ESPAI CONTRACT, reconeixem la importància de protegir la vostra informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.Aquesta política de privadesa pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats a la web.

DADES PERSONALS

Una dada personal és la informació que us identifica o us fa identificable. A través del web, a les caselles establertes a aquest efecte recollim les dades personals que l'usuari ens comunica: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc., així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals lusuari està registrat. En aquest cas, la privadesa dependrà de la pròpia configuració establerta per l'usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l'usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les vostres dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-los, les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits al RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

FINALITAT, DURADA I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les dades que l'usuari ens proporcioni les tractarem amb les finalitats següents:

Gestionar el currículum remès per l'interessat a través del formulari habilitat per a aquest efecte i incloure'l a la base de dades de candidats de l'empresa. Aquestes dades es tractaran durant el termini màxim d'un any, transcorregut el qual, es procedirà al bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint-li un respecte total a la confidencialitat tant en el tractament com en la posterior destrucció.

La base legítima per gestionar i tractar el currículum de l'interessat és el seu consentiment que manifesta en realitzar una acció afirmativa d'enviament del mateix i seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privadesa prèviament al seu enviament. L'usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Millorar la vostra experiència en navegar per la web. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament eliminant les galetes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per millorar la vostra experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l'usuari en acceptar les cookies. L'usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Gestionar les nostres xarxes socials i enviar informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base legítima per gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats és el consentiment que ens atorga. L'usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les vostres dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers, llevat que hi hagi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats a ESPAI CONTRACT que actuen com a encarregats del tractament.

Els nostres servidors estan ubicats a la Unió Europea, i amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins de l'Espai Econòmic Europeu oa països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

En cas de necessitar utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals fora de la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les dades mitjançant decisions dadequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per lautoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades.

ACTUALITZACIÓ DE DADES

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la seva veracitat. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon a la situació real, que està actualitzada i és exacta, i queda obligat a comunicar qualsevol modificació.

DADES DE TERCERS

Si l'usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a ESPAI CONTRACT, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç.

CARÀCTER OBLIGATORI DE LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) a les dades obligatòries. Si l'usuari no facilita aquests camps, o bé no marca la casella d'acceptació de la política de privadesa, no es permetrà l'enviament de la informació.

DRETS DELS INTERESSATS

Teniu dret a accedir a les vostres dades ia obtenir confirmació sobre el vostre tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per als fins per als quals van ser demanades. Podeu sol·licitar la limitació en el tractament de les vostres dades i oposar-vos al tractament d'aquestes dades revocant el vostre consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades personals. Podeu exercir els vostres drets contactant amb nosaltres a Major 83 Lc I 08551 I Tona I Barcelona. E-mail: info@espaicontract.com

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D'EDAT

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, i queda prohibit l'accés i l'ús del portal a menors d'aquesta edat. Si en algun moment, ESPAI CONTRACT detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a cancel·lar-les. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a ESPAI CONTRACT per bloquejar el compte d'accés dels menors a càrrec seu que s'hagin registrat falsejant la seva identitat.

XARXES SOCIALS

L'objecte de les eines com ara Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra empresa. Aquestes eines emmagatzemen dades personals als servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privadesa. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d'ús i política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació amb el grau de privadesa del perfil d'usuari a la xarxa social.

Així mateix, ESPAI CONTRACT es reserva el dret d'eliminar de les xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor daquests missatges.

TRACTAMENT DE COOKIES

Una galeta és un petit fitxer que es descarrega i emmagatzema a l'ordinador de l'usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les Cookies permeten al web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l'usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre programa de navegador. Podeu obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies


Cargando datos. Un momento, por favor...